NASA International Space Apps Challenge 2016 - България

най-големия хакатон в света за технологични решения с отворен код

се проведе в рамките на 48 часа на 23 и 24 Април 2016г.

под патронажа на Президента на Република България - г-н Росен Плевнелиев

в София, Бургас и Пловдив

NASA International Space Apps Challenge 2016

 

България ще участва за четвърта поредна година в NASA International Space Apps Challenge 2016, което се организира за пета година в над 130 града от всички континенти по целия свят. 

NASA International Space Apps Challenge е модел за иновации. Чрез използването на съвременните технологии, инициативата дава възможност на хората по целия свят да експериментират и разработват решения/приложения/прототипи с отворен код. Най-голямата мотивация за повечето участници е възможността да имат принос в решаването на значими проблеми засягащи живота на планетата Земя и Космоса.Постижения за България

2016

Победители от България на световните финали

Adept - София е класиран от НАСА сред най-добрите пет в света в категорията Best Use оf Hardware.

SpacePort Futuristic Development - Пловдив е класиран от НАСА сред най-добрите пет в света в категорията Best Mission Concept.

Airify - София е класиран от НАСА сред най-добрите 25 в света в категорията People`s Choice.

 

Победители на локално ниво 2016

Екипи, които продължиха на глобалните финали

Наградени проекти финалисти в трите допълнителни категории

 • София – MaJESton, е награден в клас Innovators
 • Бургас – Athena, е награден в клас Innovators
 • Пловдив – Free Energy, е награден в клас Innovators

 

Повече за проектите от 2016 (тук)

2015

Победители от България на световните финали

Valkyrie - София е оценен от НАСА за финалист в категорията Best Use оf Hardware.

Rain-of-Fire - София е класиран от НАСА сред най-добрите пет в света в категорията Best Mission Concept.

Robo-Fabric - Бургас е класиран от НАСА сред най-добрите 15 в света в категорията People`s Choice, който след гласуване от публиката на последният кръг, достига до второ място. 

 

Победители на локално ниво 2015

Екипи, които продължиха на глобалните финали

Наградени проекти финалисти в трите допълнителни категории 

 • София –  RoboKitty е награден в клас The best women`s team
 • София – GreenPaperWorld е награден в клас  Innovators
 • София - Traveler in Space  е награден в клас  Enthusiasm
 • Бургас –  Kee е награден в клас  The best women`s team
 • Бургас – WED 2.0 е награден в клас  Innovators
 • Бургас – ROBO-FABRIC е награден в клас  Enthusiasm

 

Повече за проектите от 2015 (тук)

2014

Победители от България на световните финали

LeafZone- София е класиран от НАСА сред най-добрите пет в категорията Best Use of Data.

 

Победители на локално ниво 2014

София

Бургас

 

Повече за проектите 2014 (тук)

2013

Победители от България на световните финали

ChickBook - София е световен финалист в категорията People`s Choice.

GhOST - София е класиран от НАСА сред най-добрите пет в категорията Best Mission Concept.

 

Победители на локално ниво 2013

 

Повече за проектите от 2013 (тук), 2012 (тук)

 РЕГИСТРАЦИЯ и УЧАСТИЕ 2016

 

Могат да участват екипи от всички възрасти. Това е състезание в стил "хакатон", което е насочено към талантливи програмисти, разработчици, инженери, технологични специалисти, дизайнери и всички, които имат желание да имат принос за живота на планетата Земя и Космоса. Те са отворени за всеки, който има мотивация да разработи реални решения на глобалните проблеми в света.

 

Регистрацията ще се прави преди състезанието от официалния сайт: https://2016.spaceappschallenge.org/


 

NASA International Space Apps Challenge 2016

 

Екипите решават какви решения да разработят. Разработените решения/приложения (APPLICATIONS) с отворен код могат да са на ниво концепция, прототип или завършено решение за пазарна реализация.

 

 

ГРАФИК 2016


 

 

 


 

КОГА?


23 и 24 Април 2016г.

 

Регистрацията започва Март 

и ще продължи до 23 Април

Регистрирай се на: 

https://2016.spaceappschallenge.org/

КЪДЕ?


София, Интер Експо Център  

(карта)

Бургас, ПГМЕЕ

(карта)

Пловдив, ВУСИ

(карта)

и виртуално от цяла България

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЖИВО


Очаквайте!

София 

Live channel

Бургас

Live channel

Пловдив

Live channel

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА - КАТЕГОРИИ


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПОПАДАТ В ЕДНА ОТ КАТЕГОРИИTE: 

Aeronautics, International Space Station, Solar System & Beyond, Technology, Earth and the Journey to Mars

те са публикувани на https://2016.spaceappschallenge.org/


 


Aeronautics


Earth


International Space Station


Journey to Mars


Solar System and Beyond


Technology

 

ЖУРИ


 

 • проф. д.т.н. инж.Елена Шойкова

  Проф. д.т.н. инж. Елена Шойкова - професор в УниБИТ София, а до 2012 – професор в Технически университет – София. Доктор на техническите науки; доктор по електроника и магистър по електроника в ТУ-София. Научни и преподавателски интереси в областта на софтуерното инженерство, електрониката, електронното обучение – методология, управление и технологични системи. Политики, управление и иновации във висшето образование, модели за сътрудничество университет-индустрия. Повече от 15 години ръководи научно-изследователската лаборатория по електронно обучение в ТУ-София. Координатор и участник в повече от 50 проекта, от които 16 международни проекти по програмите FP6, PHARE, TEMPUS, SOCRATES ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, национални и университетски проекти. Автор на над 240 публикации, носител на множество награди за научно-изследователската и преподавателската си дейност, член на Редакционната колегия на списание „Автоматика и информатика“, България, член на Международния програмен комитет на Scientific Journal for Applications of Information Technology), Vienna, Austria, Член на Научния комитет на списание FORTAMENTE Quarterly Magazine, Association GUIDE - Global Universities in Distance Education. Roma, Italy и пр.


 • доц. д-р Дойно Петков

  Заместник-директор на Института за космически изследвания и технологии в БАН. Член и ръководител на отдел "Международно научно сътрудничество и програми" в БАН. Участвал е и е ръководил много проекти в сферата на анализ на системи, дизайн и компютърни приложения (автоматизацията на научни експерименти), спектрометричи измервания в дистанционните изследвания на Земята и Космоса, обработване на изображения и разпознаване на образи.


 • д-р Анна-Мари Виламовска

  Д-р Анна-Мари Виламовска е секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика. Представлява България в Съвета на ЕС за насърчаване на дигиталното предприемачество. През 2015 г. e една от 100-те водещи иноватори в Централна и Източна Европа в годишната класация на Financial Times, Visgrad Fund, Google и ResPublica. Съпредседател е на Съветите за наука и образование и за социално и икономическо развитие при Президента. Анна-Мари Виламовска ръководи президентските награди "Джон Атанасов" за талантливи млади ИТ учени и предприемачи. Посланик в кампаниите на Европейската комисия за дигитални умения и предприемачество, eSkills и Watify Digital Entrepreneurship Campaigns от 2014 г. и посланик на Sofia Tech Park. Отговаря също така за най-голямата национална дарителска инициатива на Президента на Републиката "Българската Коледа". От 2003 г. до 2005 г. Анна-Мари Виламовска работи за IBRD и IDA във Вашингтон, където разработва финансовите и актюерски опции за над 20 пенсионни системи в Централна и Южна Азия, Близкия Изток и Централна Европа. От 2005 г. до 2010 г. в RAND Corporation в Лос Анджелис и Брюксел работи върху аналитични микроикономически проекти в сферите на здравеопазването, науката и иновациите за клиенти, сред които са Фондация Гейтс, Националните институти за здравето в САЩ, Конгреса на САЩ, Европейската комисия, Правителството на Великобритания и други.


 • Александър Несторов

  Александър Несторов е възпитаник на Американсия Университет в България със специалности Business Administration, Information Systems. Работил е за Олимпийските Игри Лондон 2012, HP Bulgaria, Vivacom. От 2013-та е Маркетинг мениджър на SAP за България, както и координатор на глобалните събития на SAP за ЦИЕ.

 • Лозан Стефанов

  Лозан Стефанов e завършил Техническия университет - София. Експерт e в области като енергетика, възобновяеми източници на енергия, строителство, аутсорсинг на бизнес процеси, привличане на чужди инвестиции в България. Като съосновател и изпълнителен директор на Онборд АД е с водеща роля при създаването и развитието на структурата и бизнес процесите в компанията, от създаването й през 2005 г.

 • Prof. Rumen Kakanakov

  Проф. Румен Каканаков е завършил Белоруски държавен университет, гр. Минск, Физически факултет на СУ «Климент Охридски», гр.София и е кандидат на физико-математическите науки. Проф. Румен Каканаков е зам. Директор на Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив, БАН и ръководител група “Микроелектроника, оптоелектроника, сензори и технологии”. Той е координатор на Регионален академичен център – Пловдив и ръководител и на колективи за изпълнение на национални, международни и европейски проекти. Координатор на проекти по европейските рамкови програми.


 • доц. д-р инж. Петко Русков

  Доцент д-р инж. Петко Русков има богат опит като предприемач, преподавател и консултант в областта на компютърното инженерство. Опитът му в областта на технологичното предприемачество се изразява в преподаване на дисциплини като "Технологично предприемачество" и други иновативни курсове в университети в България. Работи по теми и проекти за проучвания, развитие и комерсиализация на технологиите, научен ръководител е на докторанти и студенти. Той е консултант и ментор на студентски екипи за участие в национални, европейски и световни състезания за разработване на бизнес планове и иновативни компании, включително Intel Challenge, BizBarcelona, JA-YE, NASA International Space Apps Challenge и др. Член e на BizBarcelona Global Nominating Committee, JA Bulgaria, САИ и др. Участва в редакционни колегии и програмни комитети на редица национални и международни конференции. Има издадени 3 книги и над 120 публикации в списания и конференции.


 • доц. д-р Илин Савов

  През 2007 год. получава магистърска степен по специалността „Защита на националната сигурност” – Академия на МВР-гр. София. През 2010 год. става магистър по „Право”- ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна. През 2013 год. от научно жури в Академията на МВР му е присъдена образователно-научна степен „доктор” по Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) и през 2015 год. придобива академична длъжност „доцент” във Висше училище по сигурност и икономика. Защитил е дисертация на тема „Взаимодействие и координация между СДОТО и оперативните служби на МВР и ДАНС при прилагане на специални разузнавателни средства”. От 2013 год. е привлечен за хоноруван преподавател в Академията на МВР-гр. София и във Висше училище по сигурност и икономика. София. Експерт е по проблемите на националната сигурност, оперативно-издирвателните и оперативно-техническите дейности за защита на националната сигурност от посегателства и престъпни прояви. Автор на студия, доклади и статии свързани със службите за сигурност, трафик на хора и прилагането, използването и контрола на специалните разузнавателни средства в Република България, Европейският съюз и САЩ. Автор е на монографията „Специалните разузнавателни средства”. През 2015 год. е ръководител и преподавател в катедра „Национална сигурност и обществен ред”, Висше училище по сигурност и икономика.


 • Райчо Райчев

  Райчо Райчев е създател на програма “Космически предизвикателства” -http://spaceedu.net . Той е възпитаник на International Space University, Университет в Севиля и Софийски университет. В момента координира създаването на аерокосмически проекти от ново поколение


 • Мирослав Гечев

  Мирослав е Мениджър „Бизнес развитие“ в Телелинк. Той е Бакалавър по телекомуникации от Техническия университет - София, България, и Магистър по Иновативни комуникационни технологии и предприемачество в Олборгския университет, Дания, и Техническия университет - София. В момента Мирослав е в процес на придобиване на магистърска степен по Бизнес администрация (MBA) в Cotrugli Business School, както и на докторска степен от Техническия университет – София. Мирослав е основна част от екипа на Телелинк за „Иновативно здравеопазване“, чиято основна цел е да развива и предоставя иноватиативни решения, с реална и измерима стойност, за болници и други здравни институции.


 • д-р Никола Ралев

  Никола разполага с дълогодишен опит в различни области на софтуерното инженерство, от имплементирането на мобилни приложения до SCADA системи за наблюдение и контрол на индустриални обекти. Като част от екип, който разработва иновативно решение за разпределено разпространение на 'live онлайн' видео съдържание, той иска да направи HD онлайн видеото достъпно до всеки. Д-р Ралев е съосновател на Сетелис Лабс ООД - българска компания в сферата на софтуерните услуги, специализирана в изграждане на цялостни софтуерни решения и интеграция на информационни системи и ИТ консултиране.

 • д-р Анатоли Пешев

  Анатоли Пешев се дипломира като магистър, специалност Компютърни системи и технологии, в Технически университет – София през 2010 година. През 2012 защитава докторска степен в сферата на изчисления в облак и софтуер като услуга. През последните 2 години извършва преподавателска дейност в Университет по библиотекознание и информационни технологии. Има 10 годишен опит в разработване, интегриране и апробация на разпределени и интегрирани системи.

 • инж. Георги Георгиев

  Ръководител офис Бургас на ТехноЛогика ЕАД, с над 8 години професионален опит в проектиране, разработка и внедряване на информационни системи с .NET, Web Forms, Windows Forms, WPF, WCF технологии, както и Data Warehouse системи с Oracle RDBMS технологии, APEX, Warehouse Builder, Data Integrator. Напоследък с особен фокус върху мобилните платформи и хибридните решения. Преподавател по различни курсове на Oracle, системен анализ с UML и управление на изисквания в учебния център на ТехноЛогика.


 • проф. дтн Андон Лазаров

  Проф. дтн Андон Димитров Лазаров работи в областта на радио-локационните системи със синтезирана апертура, предназначени за наблюдение на земната повърхност и движещи се обекти върху нея, въздуха и космическото пространство. Той е член на редакторския и рецензентски борд на много международни списания в САЩ, Канада, Китай и Гърция. Той е член на IEEE-AES на САЩ, Applied Electromagnetism Society - Гърция, URSI-Франция, БАН-България, както и на организационните комитети на конференциите на URSI, RAST-Турция, RADAR 2011-Китай. Той е автор на повече от 150 публикации в списания и конференции и на две книги, публикувани от издателствата InTech – Хърватия и Wiley-Англия. За постижения в цифровите авиационни системи е награден с наградата David Lubkowski от IEEE и AIAA–САЩ.


 • доц. д-р Веселина Жечева

  Веселина Жечева е завършила специалност информатика в СУ “Св. Климент Охридски”, както и втора специалност икономика. Защитила е докторска степен в областта на информационната сигурност. Работи като доцент по информатика в Бургаския свободен университет. Професионалните й интереси са в областта на информационната сигурност, програмирането, разработването на web приложения и др.


 • д-р Камен Козарев

  Камен  Козарев има докторска степен по Астрономия от Бостънския Университет, и в момента е специализант в Харвард-Смитсонианския център по Астрофизика. Освен това, той се интересува от неформално образование по естествени науки, и e част от екипа на "Космически предизвикателства" повече от две години. Научните му изследвания се фокусират върху моделиране и наблюдения на слънчеви изригвания. Работил е по няколко проекта финансирани от НАСА.   http://spaceedu.net  


 • инж. Софроний Димитров

  Софроний Димитров е дипломиран Информатик от Софийският Университет "Св.Климент Охридски". Работи 8 години като експерт в МВР, след което работи във фирмата "Изи Асет Мениджмънт" последователно като програмист, мениджър проекти, мениджър на софтуерен екип, а от 2010 година като Директор ИТ. През 2014г. създава собствена консултанска компания 11235 LTD.


 • д-р Йордан Калмуков

  д-р Йордан Калмуков завършва магистърска степен по „Компютърни системи и технологии“ през 2006 г. в Русенски университет. През 2014 г. придобива докторска степен по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“. В дисертацията си предлага симетрична мярка за сходство между две множества от възли в обща таксономия и евристичен алгоритъм за двойкосъчетание, който разпределя с квадратична времева сложност и точност от около 99% от тази на значително по-времеемките алгоритми, намиращи най-добро решение. От 2012 г. Йордан е асистент в Русенски университет, където преподава дисциплини, свързани с уеб програмиране, проектиране и реализация на уеб приложения и информационни системи, и компютърно зрение. От 2005 г. е секретар на програмния комитет на международната научна конференция CompSysTech, чиито сборници с доклади се издават от ACM и индексират в Scopus. Научните му интереси включват търсене, извличане и анализ на информация; бази от данни и информационни системи; уеб приложения и уеб услуги; разпределени системи и облачни технологии; обработка на изображения и компютърно зрение; и др. Извън тях, Йордан има любителски интерес и към други области на техниката, включително авиация, космически технологии и астрофизика. Носител е на няколко регионални и национални награди, сред които „Златен знак” за принос към Младежкото Иновационно и Информационно Общество (МИИО), връчен от Премиера на Република България през 2007 г.; „Студент на годината“ на Община Русе за 2006 г.; и др.


 • гл.ас.Гинка Маринова

  Гинка Маринова е асистент в Технически университет гр. Варна. С опит в различни области на инженерството. Научни и преподавателски интереси в областта на мултимедийни системи и технологии, графичен дизайн и електроника. Участвала е в 8 проекта, 12конференции в страната и чужбина, има множество научни публикаци.


 • Ивайло Трифонов

  Ивайло Трифонов се дипломира като бакалавър, специалност Геология, в Софийски университет Св. Климент Охридски през 2007. През 2013 година защитава магистърска степен по Бизнес администрация в Университет за национално и световно стопанство. Има 5 годишен опит в разработката, тестването и ръководеното на GIS проекти за Nokia в DATECS. През последните 2 години се развива като бизнес анализатор в Мобилтел.


 • Александър Чернаев

  Александър завършва Технологично училище "Електронни системи" (ТУЕС) към Техническия университет-София през 2013 г. Същата година става лауреат на Националната олимпиада по Информационни технологии. В момента работи като софтуерен специалист в Сетелис Лабс ООД и преподава по предмета Програмно осигуряване в ТУЕС.

 

Критерии за оценка

Четири печеливши решения/проекти на състезанието в София, Бургас и Пловдив

 • Награда Local winner

  проект, който ще продължи на глобалните финали

 • Награда Local winner

  проект, който ще продължи на глобалните финали

 • Награда Innovators

 • Награда People's choice

  проект, който ще продължи на глобалните финали

Номинираните две решения от локалното жури ще попадат в една от категориите: Best Use of Data, Best Use of Hardware, Best Mission Concept, Galactic Impact, и Most Inspiring.
Определените две решения от журито не могат да са в една и съща категория.
Екипите и всички, които имат желание от локалното състезание ще гласуват за избор на най-доброто решение според тях в категорията People's Choice. Това решение ще се състезава с останалите избрани в тази категория от всички локации по света.
Определените две решения от локалното жури и избраното решение от вота на екипите (People's Choice) ще трябва да подготвят видео от 30 сек., чрез което да представят проекта за глобалните финали.

КОИ СМЕ НИЕ

В организационния екип на събитието Space Apps Challenge 2016 - България участват представители на академичната общност, университети, бизнеса, неправителствени организации и студенти доброволци.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАКИН - СОФИЯ

 

 

   

IEC | София

С амбицията да бъде платформа за идеи – да представя, да генерира креативност, да вдъхновява и подтиква към активност – Интер Експо Център следва навиците и динамичния живот на бизнеса. Интер Експо Център (ИЕЦ) – София е домакин на най-големите международни и местни конгреси, търговски изложения, както и на всяко значително събитие, което се провежда в София. Чрез подходящи визуални трансформации ИЕЦ изгражда жив, съвременен и променящ се портрет на конгресните зали и създава нужната обстановка за участници и зрители. ИЕЦ-София е горд член на UFI-the Global Association of the Exhibition Industry и CEFA-the Central European Fair Alliance.


 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАКИН - БУРГАС

 

 

       

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника | Бургас

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника /ПГМЕЕ/ в гр.Бургас е създадена на 29.08.1925г. по инициатива на Георги Дипчев – син на Райна Княгиня. ПГМЕЕ е водещо училище в гр.Бургас и страната, провеждащо модерна иновационна общообразователна и професионална подготовка на висококвалифицирани кадри по специалности: Промишлена естетика и дизайн, Автотранспортна техника, Ел.обзавеждане на производството, Ел.обзавеждане на транспортна техника, Промишлена електроника, Микропроцесорна техника и Компютърни мрежи, отговарящи на условията на пазарната икономика. Възпитаниците на ПГМЕЕ завоюват призови места на олимпиади по техническо чертане; национални състезания по приложна електроника „Мога и зная как“, „Най-добър техник в машиностроенето“, „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ и „Авиомоделизъм“. Отлично се представиха и на състезанието на НАСА "Space Apps Challenge"за България през 2013г., заемайки второ място с проект за парник за отглеждане на пресни зеленчуци по време на мисии на Луната. ПГМЕЕ работи по множество национални и оперативни програми на ЕС.


 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАКИН - ПЛОВДИВ

 

 

       

Висшето училище по сигурност и икономика | Пловдив

Висшето училище по сигурност и икономика едно от най-младите висши училища в страната. То е създадено като Колеж по икономика и администрация (КИА) – Пловдив, с Решение на 39-ото Народно събрание от 29.Х.2003 г., обнародвано в бр. 97 на в. „Държавен вестник“ от 4.ХІ.2003 г., който е преобразуван с Решение на 43-тото Народно събрание от 21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на в. „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г.
ВУСИ предлага изключително търсени и атрактивни специалности в направленията „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Национална сигурност“. След приключване на обучението си студентите придобиват образователно-квалификационни степен „Бакалавър“. По всички специалности е осигурено продължаване в магистърска степен. Организацията на учебния процес се отличава с високо качество. Независимо от краткото си съществуване ВУ се развива много динамично, натрупа сериозен имидж и се наложи като едно от най-престижните висши училища в Пловдив и региона. ВУСИ стана първото и единствено висше училище в Пловдивския регион, готвещо кадри за системата на националната сигурност – полицията, охранителната дейност, фирмената сигурност и др.

 

 

 


СЪОРГАНИЗАТОРИ


 • БАН - Институт за космически изследвания и технологии

  Мисията на ИКИТ-БАН е извършване на фундаментални и приложни изследвания в областта на физиката на Космоса, дистанционните изследвания на Земята и планетите и аерокосмическите технологии. Приоритети: Слънчево-земна и космическа физика (слънчев вятър, магнитосферно-йоносферна физика, физика на високата и средната атмосфера, космическо време); Астрофизика на високите енергии, галактически космически лъчи; Медико-биологични изследвания, космически биотехнологии, хелиобиология, телемедицина; Създаване, развитие и трансфер на методи, средства и технологии за дистанционни изследвания на Земята, регионален и глобален мониторинг на околната среда и сигурност; Изследвания за получаване и приложение на нови свръхтвърди материали; Разработване на иновативна аерокосмическа техника и технологии, както и трансфера им в икономиката.

 • Университет по библиотекознание и информационни технологии

  УниБИТ е държавен университет, в който се обучават бакалаври, магистри и докторанти в над 10 бакалавърски и 20 магистърски програми по три основни направления библиотекознание, културно наследство, и информатика и компютърни науки. 2012 година в УниБИТ е създадена катедра към ЮНЕСКО „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство“. УниБИТ работи по национални и европейски проекти и осъществява международни сътрудничества със сродни институции от Русия, Германия, Франция, Полша, Сърбия, Черна гора, Турция и др. Членува в множество международни и национални организации като IFLA (Международната федерация на библиотечните асоциации), ICOM (Международния съвет на музеите), Съюза на библиотечните и информационните работници.

 • Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - Бургас

  Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника /ПГМЕЕ/ в гр.Бургас е създадена на 29.08.1925г. по инициатива на Георги Дипчев – син на Райна Княгиня. ПГМЕЕ е водещо училище в гр.Бургас и страната, провеждащо модерна иновационна общообразователна и професионална подготовка на висококвалифицирани кадри по специалности: Промишлена естетика и дизайн, Автотранспортна техника, Ел.обзавеждане на производството, Ел.обзавеждане на транспортна техника, Промишлена електроника, Микропроцесорна техника и Компютърни мрежи, отговарящи на условията на пазарната икономика. Възпитаниците на ПГМЕЕ завоюват призови места на олимпиади по техническо чертане; национални състезания по приложна електроника „Мога и зная как“, „Най-добър техник в машиностроенето“, „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ и „Авиомоделизъм“. Отлично се представиха и на състезанието на НАСА "Space Apps Challenge"за България през 2013г., заемайки второ място с проект за парник за отглеждане на пресни зеленчуци по време на мисии на Луната. ПГМЕЕ работи по множество национални и оперативни програми на ЕС.

 • Висшето училище по сигурност и икономика - Пловдив

  Висшето училище по сигурност и икономика едно от най-младите висши училища в страната. То е създадено като Колеж по икономика и администрация (КИА) – Пловдив, с Решение на 39-ото Народно събрание от 29.Х.2003 г., обнародвано в бр. 97 на в. „Държавен вестник“ от 4.ХІ.2003 г., който е преобразуван с Решение на 43-тото Народно събрание от 21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на в. „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г.

  ВУСИ предлага изключително търсени и атрактивни специалности в направленията „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Национална сигурност“. След приключване на обучението си студентите придобиват образователно-квалификационни степен „Бакалавър“. По всички специалности е осигурено продължаване в магистърска степен. Организацията на учебния процес се отличава с високо качество. Независимо от краткото си съществуване ВУ се развива много динамично, натрупа сериозен имидж и се наложи като едно от най-престижните висши училища в Пловдив и региона. ВУСИ стана първото и единствено висше училище в Пловдивския регион, готвещо кадри за системата на националната сигурност – полицията, охранителната дейност, фирмената сигурност и др.

 • Джуниър Ачийвмънт

  Джуниър Ачийвмънт е най-голямата организация с идеална цел, която работи в областта на икономическото образование в България. Тя предлага модерно обучение с иновативна методика на преподаване, включваща учене чрез практика, интернет състезания, доброволци от бизнеса, форуми и изяви по целия свят. В България организацията предлага 25 програми, с които младежите усвояват полезни умения в областта на предприемачеството и бизнеса. Сред най-известните й инициативи и програми са „Мениджър за един ден“ и програма „Учебна компания“, призната от Европейската комисия за най-добра практика в обучението по предприемачество.  Джуниър Ачийвмънт България обучава годишно над 30,000 младежи на възраст от 5 до 25 години в 1100 учебни заведения в цялата страна. 

 • Сетелис Лабс

  Сетелис Лабс е компания реализираща иновативни софтуерни решения. Компанията помага на клиентите си да планират, разработват и разширяват софтуерните си продукти. Екипът от високо мотивирани специалисти е винаги готов да се справя със сложни софтуерни проекти използвайки широк спектър от технологии и софтуерни процеси. Освен най-разпространените езици за програмиране, екипът на Сетелис Лабс е специализиран и в по-нишови технологии като Erlang и WebRTC.

 • Фондация "Нова Идея"

  Фондация "Нова Идея" подкрепя младите хора в България да превърнат идеите си в успешен бизнес. Ние се стремим да създадем среда, в която предприемачите успяват да превърнат идеите си в успешен бизнес и да  излязат на глобалните пазари.

  .


СПОНСОРИ

 •  
 • С финансовата подкрепа на
  Министерството на образованието и науката
 • МОН

  Министерство на образованието и науката подкрепя каузата на България и талантливите български екипи на състезанието Space Apps Challenge 2016. Министерство на образованието и науката подпомогa реализирането на състезанието в България. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=1316

 • ICN.bg

  Хостинг компания ICN.bg е лидер в иновативните технологии. От 8 години тя предоставя на българския пазар новостите от света на хостинг индустрията, като така се налага като водеща фирма в бранша с най-богатото портфолио. Компанията предлага цялата гама от хостинг услуги, домейн имена, колокация и наети сървъри, VPS услуги и разбира се Cloud Хостинг решения, където фирмата е технологичен лидер. Доверието, изградено сред клиентите през годините, е изключително голямо, като към момента над 30 000 потребители се доверяват на услугите на ICN.Bg. Компанията предлага на своите клиенти лоялно отношение, професионално изпълнение, високо качество на услугите, гарантиран UPTIME и много функционални административни инструменти.” 

 • IEC

  С амбицията да бъде платформа за идеи – да представя, да генерира креативност, да вдъхновява и подтиква към активност – Интер Експо Център следва навиците и динамичния живот на бизнеса. Интер Експо Център (ИЕЦ) – София е домакин на най-големите международни и местни конгреси, търговски изложения, както и на всяко значително събитие, което се провежда в София. Чрез подходящи визуални трансформации ИЕЦ изгражда жив, съвременен и променящ се портрет на конгресните зали и създава нужната обстановка за участници и зрители. ИЕЦ-София е горд член на UFI-the Global Association of the Exhibition Industry и CEFA-the Central European Fair Alliance.

 • Hacker School BG

  Hacker School BG е безплатна школа за талантливи и мотивирани млади хора, обичащи и търсещи предизвикателства, такива, които искат да се развиват и да знаят повече всеки ден. Екипът на Hacker School BG предоставя качествено безплатно обучение на различни нива и направления в областта на програмирането. Ние в Hacker School BG вярваме, че способностите на хората са неограничени и затова сме готови да дадем цялото си знание и енергия, за да могат те да успеят да достигнат мечтите си. Водеща роля в Hacker School BG играят нашите партньори - високо технологични компании, които дават възможност на най-добрите ученици да използват натрупаните знания и умения в реални задачи и проекти. Hacker School BG е проект на TelebidProTелебид Про е софтуерна компания с експертиза в областта на облачните технологии и сървърните решения. Движена от технологиите, иноваците и креативността, фирмата е изградила висококвалифициран екип от 14 профисионалисти с повече от 10 години опит в проектирането и разработването на софтуер. Системите разработени от Телебид Про оперират в повече от 10 държави и постоянно се развиват, за да отговарят на новите възможности и предизвикателства.

 • Скейл Фокус АД (ScaleFocus)

  Скейл Фокус АД (ScaleFocus) е водеща българска софтуерна компания, носител на редица национални и международни награди, с офиси в четири европейски града – София, Лондон, Мюнхен и Пловдив. ScaleFocus има над 100 успешно завършени проекта за клиенти от 18 държави в Европа, Северна Америка и Азия. В началото на 2015 г., компанията има изграден екип от над 250 специалиста и продължава да расте динамично. Основни клиенти на ScaleFocus са компании от финансовия, застрахователния, телекомуникационен, ИТ и логистичен сектори.

 • Телелинк

  Телелинк е водещ системен интегратор в Централна и Източна Европа. Основана през 2001г. в България, компанията вече има повече от 500 служителя в над 10 страни в региона с доказан експертен опит в областта на мрежовата инфраструктура, системната интеграция, както и сигурността и автоматизацията. Натрупали сме опит с едни от ключовите проекти в региона и си партнираме с едни от най-големите телекоми.
  Тъй като се стремим да бъдем на ръба на иновациите, успешно предлагаме широка гама от услуги и решения за мрежова инфраструктура (безжични и оптични мрежи, публична инфраструктура); системна интеграция (корпоративна мрежи, обединени комуникации, видеоконференции, изчислителни центрове, информационна сигурност, иновативно здравеопазване) и сигурност и автоматизация (интелигентни транспортни системи, системи за ранно оповестяване, сигурността на критичната инфраструктура, интегрирани системи за гранична охрана, интелигентни сгради).

 • Reward Gateway

  Reward Gateway provides employee engagement technology to the world’s leading companies. Over 1,100 clients including American Express, Groupon, Yahoo!, IBM and McDonald’s use the company’s products to attract, engage and retain the best employees. The company’s products power employee communications, employee recognition, and employee benefits through a single employer-branded hub called SmartHub®

 • Lufthansa Technik Sofia (LTSF)

  Founded in the late summer of 2007 and opened in October 2008, Lufthansa Technik Sofia (LTSF) is a joint venture company between Lufthansa Technik AG (75,1%) and the Bulgarian Aviation Group (24,9%). The Bulgarian company specializes in the maintenance, repair and overhaul (MRO) of narrowbody aircraft in the Airbus A320 family and the Boeing 737 series (Classic and Next Generation). Lufthansa Technik Sofia is thus another base in the Lufthansa Technik Group to specialize in the overhaul of short-and medium-or aircraft in Europe, after Lufthansa Technik's maintenance center in Berlin, Lufthansa Technik Shannon in Ireland, Lufthansa Technik Malta and Lufthansa Technik Budapest.

 • SAP

  Като пазарен лидер в сектора за бизнес софтуер, SAP (NYSE: SAP) помага на компании от всички размери и индустрии да оперират по-успешно. От административния офис до заседателната зала, от склада до магазина, от настолния компютър до мобилното устройство - SAP вдъхновява хора и организации да работят заедно по-ефикасно и да използват бизнес процесите по-ефективно, вървейки една крачка пред конкуренцията. SAP приложенията и услугите дават възможност на повече от 304,000 клиента да оперират доходно, да се адаптират правилно, и да растат постоянно. За повече информация, моля посетете www.sap.com/bulgaria

 • Мегалан

  Мегалан ООД e бързо развиваща се компания в различни сфери като - верига копирни центрове Мания Принт, интернет залa Мания, Рекламно студио Мания Дизайн, Компютърни и ИТ услуги са само част от направленията, в които успешно се развиваме.

 • MAKSOFT.bg

  Максофт е рекламна агенция над 15 години опит в печатна и интернет реклама, рекламни материали, уеб дизайн. Поддържа над 100 хиляди уеб страници в над 500 сайта с първата българска Система за управление съдържанието на интернет сайтове, която интегрира CMS с активен хостинг. Собствен SEO алгоритъм за Google оптимизация, интернет маркетинг, интернет PR и управление на репутация онлайн (ORM). Максофт е един от най-големите производители на рекламни календари и вносител на рекламни сувенири.

 • ЕВРОКОМ

  МЕвроком е българска телевизионна програма с национално покритие. Телевизия Евроком е частна независима медия създадена през 1996 г. с политематичен характер, достъпна за над 6 милиона зрители в България. Акцентът на програмата са новини, публицистични предавания, сериали и спорт.

 • VMware

  VMware е глобален лидер в сферата на облачните инфраструктури и технологиите за бизнес мобилност. Решенията на компанията, базирани на водещата виртуализационна платформа, осигуряват прехода към нов ИТ модел, отличаващ се с гъвкав подход, достъпност и високо ниво на сигурност. Възможностите за по-бърза разработка, доставка и защитено потребление на приложения позволява на клиентите да ускорят значително темпа на иновации. VMware има годишен приход от 6.6 млрд. долара за 2015 г., повече от 500 000 клиенти и 75 000 бизнес партньори. Компанията е базирана в Силициевата долина и разполага с офиси в целия свят. За повече информация посетете www.vmware.com.
 • TechnoLogica Ltd.

  ТехноЛогика ЕАД, водеща българска софтуерна фирма, която от 1990 г. развива комплексна дейност в сферата на информационните технологии и която в рамките на своите обществено-отговорни дейности е реализирала различни проекти в помощ на образованието, обявява награда за предложения за бъдеща експозиция на Детски интерактивен център за наука и техника TechnoMagicLand.


 

ПАРТНЬОРИ

  

 • Bulsatcom

  Bulsatcom е българска технологична компания, която инвестира в иновации и модерни технологи. Компанията е най-големият доставчик на платени телекомуникационни услуги в България, като предлага 100 дигитални телевизионни канала – включително и ексклузивно съдържание – както и интернет достъп.

 • IDG.bg

  Новият любим сайт на български за любителите на технологиите, науката и sci-fi. IDG.BG е насочен в голяма степен към технологичните ентусиасти, към любителите на науката и към феновете на научната фантастика. Феновете на Marvel и DC вселената и останалите sci-fi продукции ще останат очаровани, както и онези, които се интересуват от вълнуващите постижения в науката и технологиите! Новият IDG.BG има амбицията да бъде любимия уеб сайт на български за всички тези хора, обхващайки техния специфичен лайфстайл и интереси. 

 • Бургаски Свободен Университет

  Бургаският свободен университет (БСУ) в гр. Бургас е създаден с решение на Великото народно събрание от 18.09.1991 г. и е един от първите частни университети в страната.  Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация и е носител на Международен сертификат за качество ISO 9001:2008. БСУ е модерен, иновативен и ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация университет със значими академични постижения и утвърден международен статус. БСУ е член на Европейската асоциация на университетите (ЕUA). Има договори за сътрудничество с 36 университета и организации в Европа, Америка, Азия и Африка. Работи по съвместни международни проекти с повече от 100 университета и организации. БСУ е партньор на ЮНЕСКО по програмата UNITWIN/UNESCO Chairs и e институция домакин на Катедра на ЮНЕСКО по правата на човека и култура на мира.  

 • ABLE

  Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) е активна общност от предприемчиви млади хора, които са обединени от общата цел да допринасят за развитието на средата около себе си, независимо къде се намират.Членовете на организацията са алумни на стипендиантските програми на Фондация Америка за България “Младите лидери на България”(BYLP). АBLE има близо 250 члена, които идват от различни образователни сфери като предприемачество, икономика, право, технологии, архитектура и други. Мисията на ABLE е да развива активно гражданско общество, да вдъхновява, идентифицира и развива лидерския потенциал и да разпространява предприемаческата култура в България. Повече за ABLE и техните проекти: http://ablebulgaria.org/bg/ и https://www.facebook.com/ABLE.Bulgaria. 

 • Район "Студентски"

  Район „Студентски” е един отдвадесет и четирите района на Столична община. Разположене в югоизточната част на Столицата. Наименованието си носи от Студентски град,който е част от неговата територия. Съгласно градоустройствения план наСтолична община в района са обособени пет жилищни комплекса: ж. к. „Младост 1”;ж. к. „Дървеница”; ж. к. „Студентски град”; ж. к. „Малинова долина” и кв.„Витоша”. Район „Студентски” е уникален с намиращия се на негова територияСтудентски град, където са концентрирани шест висши учебни заведения, единколеж и два филиала, в които се обучават близо 30 000 студенти. На териториятана район „Студентски” се намират две общински, едно държавно и две частниучилища, шест обединени детски заведения, една детска ясла и една детска млечнакухня, както и множество спортни бази и спортни центрове. От 2007 г. Кмет наРайон „Студентски” е г-н Димитър Дилчев. 

 • Програма "Космически предизвикателства"

  Мултидисциплинарна образователна програма в областта на космическите науки и високи технологии. Основната цел е да се насърчи предприемачеството в областта на високите технологии. Програмата улеснява развитието на нови стартиращи технологични проекти, които въвеждат иновации в индустрията. Космически предизвикателства" помага за създаването на нови компании. Програмата обучава млади инженери, учени и технолози и създава мрежа между тях и високотехнологични и космически организации.

 • Национален младежки форум

  Национален младежки форум /НМФ/ е най-голямата формална младежка платформа в България, обединяваща 40 младежки организации и представляваща чрез своите организации членове над 105 000 млади хора. Мисията на организацията е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

 • Община Пловдив

  Пловдив е шестият най-стар град в света и най-старият в Европа, притежаващ повече от 200 културно-исторически забележителности и над 300 000 движими културни паметници, с находки от седем археологически периода. Древната и богата история на Пловдив оставя трайни следи в архитектурата му и до днес. Останки от Античността, Средновековието, Възраждането и съвременната култура съжителстват, вплетени в неустоимата красота на хилядолетния град. На всяка крачка човек се натъква на парчета световна история. Пътешествието в Стария град и по улиците на Пловдив е пътешествие през времето и цивилизациите.

  Днес градът ни се развива успешно като водеща дестинация за култура културен туризъм. Събитийният календар на Пловдив включва повече от 100 престижни прояви – оперни, камерни, театрални фестивали, концерти, изложби, пърформанси, представления и прояви от всички жанрове на изкуството, които отдавна са получили широко международно признание. „Капанът” се превърна в първия квартал на творческите индустрии в сърцето на града със своите над 60 самостоятелни локации. В Природонаучния музей се намира първият в страната 3D планетариум. Посещението в Цар Симеонова градина и водната атракция „Пеещите фонтани” също предлага незабравимо преживяване.

  Пловдив е първият български град, който спечели титлата Европейска столица на културата 2019г. и доказва в международен контекст, че може да оползотворява своите ресурси и да завоюва заслужено признания, които му дават престиж и популярност в световен мащаб. Вратите на нашия град са широко отворени за хора, които искат да се потопят в един специален и уникален град, изпълнен с неповторим дух и атмосфера. Ние ще ви посрещнем с „добре дошли” и с традиционното българско гостоприемство.

 • Plovdiv Academy

  Plovdiv Academy е софтуерна академия създадена през Май 2015 и базирана в град Пловдив. Нашата основна цел е да участваме активно в разрастването на IT индустрията в града, като работим усилено за развитието на нейния най-важен актив – хората. Ежемесечно провеждаме курсове фокусирани върху популярни езици за програмиране и обучаваме хора с различно ниво на познания и опит.

 • Делта 3

  Делта 3 Недвижими имоти TM е създадена с цел да отговори на търсенето на физическите и корпоративни клиенти в сферата на недвижимите имоти. Основният предмет на дейност на компанията е извършването на консултантска и посредническа дейност при покупко-продажба, отдаване и наемане на апартаменти, офиси, гаражи, къщи, парцели, сгради, търговски площи. За целта Делта 3 Недвижими имоти разполага с млад и амбициозен екип от професионалисти със значителен опит в областта на недвижимостите. ДЕЛТА 3 се стреми да защитава интересите на клиентите си и да превърне избора на недвижим имот в приятен и удовлетворяващ процес.

 • Списание "Българска Наука"

  Списание "Българска Наука" се издава от”Българска Наука” ООД и Сдружение "Форум Наука"развива се от края на 2005 година с много добро темпо, предлагайки на посетителите си най-разнообразна интересна и нова информация, поле за изява и място за коментари с други потребители в многото интересуващи ги области на знанието, като бързо се превърна в най-голямата и динамична научна общност в интернета на България. След стартирането на списание "Българска Наука" през зимата на 2005/2006 г., то успя да спечели читатели и ентусиасти, които да изпращат свои материали и да предлагат различни идеи за подобряването на самото издание. Целта, с която стартира и продължи да се развива, е то да се разпространява безплатно в интернет, да осигури възможно най-добрата, интересна и подробна информация относно науката, като достъпно я предоставя за възможно най-много потребители на интернет. Списанието е замислено и се издава с разнообразно научно-популярно съдържание, както и актуални научни изложения и статии. Интересът е висок и показва трайна и сериозна тенденция към нарастване.

 • The Атлантическият Клуб в България (АКБ)

  Атлантическият Клуб в България (АКБ) е основан през 1991 г. като единствената проатлантическа неправителствена организация на територията на държава членка на Варшавския договор. Днес, АКБ фокусира дейността си върху процесите на глобализация през следващите 20 години.

 • Посолство на САЩ в България

  Служителите в Мисията на САЩ в България са твърдо решени да укрепят партньорството между САЩ и България. Следвайки най-високите критерии за истински професионализъм и интегритет на личността, ние съсредоточаваме усилията си в три приоритетни области: Сигурност: Като съюзници в НАТО, ние се стремим да засилим взаимната си сигурност, както и регионалната и международна стабилност; Благоденствие: Като търговски партньори, ние работим за увеличаване на търговския обмен и инвестициите, насърчаващи стабилния растеж и в двете икономики; Демокрация: Като демократични общества, ние си сътрудничим, за да разширим сферата на доброто управление и да укрепим върховенството на закона в България

 • Български център на жените в технологиите (BCWT)

  Български център на жените в технологиите (BCWT) обединява заинтересованите страни от бизнеса, правителството, академичните среди и неправителствените организации, работещи за увеличаване на професионалното участие на жените в сектора на ИКТ, предприемачеството и в разработването на технологични и инженерингови продукти. Центърът партнира при реализацията на регионални и международни иновационни проекти и стимулира сътрудничество при научни изследвания, обмен на добри практики и създаване на нови ресурси в ИКТ. BCWT е част от Европейската платформа на жените в технологиите (ECWT).

 • Summer Work & Travel Алумни Асоциация

  Асоциацията е основана през 2015 г. като нейната мисия е да изгради устойчива общност от студенти, които са участвали в програмата Summer Work & Travel в САЩ. Асоциацията цели да създаде общност, в която алумни участниците се подкрепят и споделят своя опит и преживявания по време на програмата. Алумни асоциацията се стреми да изгради връзки с всички заинтересовани страни, като по този начин се популяризират бъдещите възможности и се стимулира участието и доброволческата дейност на младите хора. Основната цел на Summer Work & Travel Алумни Асоциацията е да изгради устойчива връзка между алумни участниците в програмата и бъдещите студенти, желаещи да се включат в лятната програма, за да могат те да споделят ценен опит, контакти и бизнес съвети.

 • Дигитална Национална Коалиция

  „Дигитална Национална Коалиция“ /ДНК/ е част от инициативата на Европейската комисия Grand Coalition for Digital Jobs. Инициативата адресира значителния недостиг на професионалисти, заети в областта на информационните и комуникационни технологии /ICT сектора/ в Европейския съюз, което ограничава възможностите за икономически растеж.
  Основната цел на ДНК е да привлече повече хора към новите технологии, да постигне по-ефективно използване на дигиталния потенциал и да подпомогне развитието на ICT сектора в България. ДНК обединява усилията на бизнеса, университетите и правителството в България и съдейства за постигането на приоритетите, заложени в Цифровата програма на Европа.
  Приоритетите на ДНК: Разчупване на стереотипите на българите към технологиите, програмирането и иновациите. Придобиване на базови дигитални умения от по-голям брой хора в България. Привличане на повече дами към технологиите и ICT сектора. Насочване на децата от най-ранна възраст към креативно дигитално образование.

 • Хак България

  Хак България е школа по програмиране, която дава нужната практическа и теоритична подготовка за започване на работа. Моделът за учене и преподаване стъпва върху обърнатата класна стая. Философията на Хак България е да осигури една неформална и приятелска обстановка, добри и ангажиращи преподаватели и голяма доза хумор по време на занятията.
  Екипа е организатор на поредицата хакатони HackFMI, както и на една от най-големите ИТ конференции в странта - HackConf.

 • Технически Университет София

  ТУ - София е най-големият държавен университет в България, който обучава широк кръг специалисти в области на техническите, природните и обществените науки. В структурата на университета са включени 19 основни звена в т.ч. факултети, департаменти и колежи, в които се обучават бакалаври, магистри и докторанти, и се извършват научни и научно-приложни изследвания. От основаването си, в университета са се дипломирали повече от 100 хиляди студента. Оценката от последната институционална акредитация на ТУ-София, дадена от Националната агенция за оценяване и акредитация, е най-високата от всички висши учебни заведения в България. ТУ-София поддържа интензивни връзки с повече от 50 висши училища в Европа, Азия, Северна Америка и Африка, членува в редица авторитетни европейски и световни организации и участва в множество проекти по програми на Европейския съюз, ЮНЕСКО и НАТО.

 • Списание BBC Знание

  Списание BBC Знание се издава по лиценз на световноизвестното издателство Immediate Co (подразделението за печатни медии на BBC). Изданието съчетава най-доброто от предаванията на BBC за наука, история и природа. Ключът към успеха на списанието са интересните и авторитетни статии за наука и технологии, достъпни не само  за изследователите, но и за широката публика. Основно предимство са материалите, написани от експерти и илюстрирани с наградени на конкурси снимки, а съществена характеристика – публикуването на най-новите провокиращи размисъл изследвания. Всичко това – поднесено по забавен и интригуващ начин.

 • "Аз, инженерът"

  Аз, инженерът“ е първата съвместна инициатива на Интер Експо Център – София и Фондация „Мечти в действие“. Целта на младежкия кариерен форум „Аз, инженерът“ е да обедини водещи технологични компании на българския пазар, срещайки ги с младите специалисти, студенти и гимназисти от цялата страна. Организаторите искат да им покажат, че НАУКА и ИНОВАЦИИ се случват и у нас, а възможностите за професионална реализация в България са много.

 • "Софтуерният университет" (СофтУни)

  "Софтуерният университет" (СофтУни) е основан с идеята за иновативен и модерен образователен център, който създава истински професионалисти в света на програмирането. За нас, както и за цялата софтуерна индустрия, най-важни са реалните практически умения. Ето защо ние използваме модела „учене чрез правене“, предоставяйки на нашите студенти обучение по програмиране съчетано с реален практически опит и познания в най-търсените и модерни технологии, готови да стартират своята кариера като успешни софтуерни инженери.

 • Telerik, a Progress company

  Telerik, a Progress company, e създадена в България през 2002 г. от Светозар Георгиев, Васил Терзиев, Бойко Яръмов и Христо Косев. Само за 13 години софтуерната компания изгражда общност от 1,7 млн. разработчици, a над 130 хил. клиенти в 100 хил. организации в 94 страни използват продуктите на Telerik. Сред тях са 450 от 500-те организации в списъка „Fortune 500®“.

  В края на 2014 г. компанията е закупена от глобалния софтуерен разработчик Progress в едно от най-големите корпоративни придобивания в софтуерната индустрия в Югоизточна Европа. С придобиването „Телерик“ става „Telerik, a Progress company“, а основателите на компанията се присъединяват към висшия мениджмънт на Progress.

  Telerik, a Progress company, е носител на над 300 световни награди и е водещ работодател в България за шест поредни години от 2007 г. Компанията организира и изцяло финансира водещата безплатна образователна инициатива Telerik Academy. Над 9000 курсисти са се обучавали присъствено в „Академията на Телерик“ в последните седем години и над 30 хил. души са използвали онлайн ресурсите за самообучение.

 • Onboard CRM

  OnboardCRM is a certified partner of Salesforce.com and provides Salesforce implementation, training and support services. With 15 years of consultancy, analysis and operational experience across industries - high tech, retail, pharmaceuticals, non-profits - Onboard delivers professional services and continuous support to successfully start and finish your CRM project: CRM Consultancy & Salesforce Implementation; Sales Cloud User Training; Salesforce Admin Support; Database Services; Marketing Operations; Business Intelligence.

 • Център за творческо обучение

  Център за творческо обучение провежда образователни програми за деца, учители, както и редица други дейности. Фокусът на организацията е в балансираното и всеобхватно развитие на личността чрез интензивни програми за творческо обучение. Центърът сътрудничи успешно с редица училища, детски градини, също така и с общини и Регионални инспекторати по образование. От началото на 2014 г. Центърът развива своя проект и запазена марка „Креативна Класна Стая“, като подкрепя и насърчава учебни заведения от цялата страна да внедряват ефективно технологии за преподаване и администрация. Центърът за творческо обучение, също така, е единствен координатор за българия на "Space CampTurkey" в гр.Измир,. Космическият център годишно приема 100 българчета, някои от които участващи със стипендии.

 • РИСК

  РИСК - Развитие на иновативни стартиращи компании е non-profit организация, която цели да развие предприемаческата екосистема в Пловдив и България. Постигаме това като организираме разнообразни събития, на които каним за лектори успешни български предприемачи и специалисти.

ПУБЛИКАЦИИ   

Информационен ден за Space Apps Challenge 2015 - България

 

 • Hacker school logo
  • Brain workshop logo
  • ABLE logo

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 


 • КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ?

  На 23 и 24 Април 2016г. в рамките на 48 часа екипите ще разработват и финализират своите идеи. На 24 Април 2016г. в рамките на няколко минути пред локалното жури ще трябва да защитят разработките си.

 • КЪДЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ?

  София - Интер Експо Център, булевард Цариградско шосе 147, п.к.1784 (карта)

  Бургас - Професионална Гимназия по механоелектротехника и електроника, бул.Стефан Стамболов 69,  п.к.639 (карта)

  Пловдив - Висше училище по сигурност и икономика, бул. Кукленско шосе 13 (карта)

  и виртуално от цяла България.

 • КАК И КОГА ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ?

  Регистрация ще се прави от официалния сайт на състезанието NASA International Space Apps Challenge 2016г. Регистрацията ще започне началото на Март 2016г. Ще може да се регистрирате и в деня на състезанието 23 Април.

 • ДА СИ ВЗЕМА ЛИ МОЯ ЛАПТОП?

  Да, препоръчително е да си вземете вашия лаптоп. На място ще има техника, но може би няма да е достатъчна за всички участници.

 • КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

  В състезанието могат да участват екипи от всички възрасти, ученици, студенти, професионалисти и експерти. Могат да участват програмисти, инженери, проектанти, еколози, дизайнери, изследователи, предприемачи и всички, които имат желание и мотивация да имат принос в решаването на глобалните проблеми в света.

 • КАК СЕ ФОРМИРАТ ЕКИПИТЕ?

  Екипите могат да се формират от един или повече участника. Поощрява се международното сътрудничество и разработката на проекти от екипи от различни държави.

 • КАК ДА СЕ СВЪРЖА С ЕКИП/И ОТ ДРУГ ГРАД В СВЕТА?

  Може да изпратите мейл съобщение до ръководителя на състезанието от съответния град или да изпратите мейл на nasaspaceappschallenge.bg@gmail.com с тема - СЪТРУДНИЧЕСТВО!

 • ПО КОЛКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА МОЖЕ ДА СЕ СЪСТЕЗАВАМ?

  Екипите могат да разработват решения по едно или повече предизвикателства от различните категории.

 • КАК ЩЕ СЕ ИЗПРАЩАТ РАЗРАБОТЕНИТЕ РЕШЕНИЯ?

  Всеки екип трябва да запише разработения проект/решение/приложение чрез платформата на NASA Space Apps Challenge 2016, която ще бъде отворена преди състезанието. 

 • КАК ЩЕ СЕ ЗАЩИТАВAТ РАЗРАБОТЕНИТЕ РЕШЕНИЯ?

  Разработените идеи/решения ще се защитават на национално ниво пред локалното жури. Екипите ще могат да защитят идеите/проектите си чрез презентация.